Incompany training

Heeft u binnen uw organisatie behoefte aan het verder professionaliseren van uw medewerkers op het gebied van loopbaanoriëntatie en interne mobiliteit?

Ik kan u helpen met het ontwerpen, organiseren en uitvoeren van trainingen. Denk hierbij aan:

  • Sollicitatievaardigheden
  • Social Media
  • Netwerkoriëntatie
  • Interne mobiliteitstrajecten
  • Gespreksvaardigheden
  • CV-update

Deze trainingen kunnen zowel in groepsverband als individueel gegeven worden. Maatwerk is hierbij bepalend.