Meer informatie

Bij individuele begeleiding is het belangrijk om elkaar vooraf beter te leren kennen en de verwachtingen te bespreken.

In een vrijblijvend oriënterend gesprek onderzoeken wij dit. Dit gesprek is kosteloos. Klikt het; voel jij je comfortabel, kunnen wij gaan samenwerken?

Op basis van de uitkomst van dit gesprek spreken wij een traject af.
We maken heldere afspraken over het aantal gesprekken, de duur van het traject, de frequentie, de doelstelling en het tarief.

Met bedrijven voer ik graag een oriënterend gesprek om te onderzoeken welke behoefte aan ondersteuning er is; op basis hiervan spreken wij een gericht traject, aantallen of periode af.