- Michel Gerritsen -
Maakt werk van uw loopbaan

Voor Bedrijven

Outplacement

Outplacement is deskundige, individuele, begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk op de arbeidsmarkt, vaak gekoppeld aan reorganisaties bij bedrijven. Ik begeleid deze outplacementtrajecten.
Ik ben ervaren in:

 • Het toepassen en uitwerken van een Sociaal Plan
 • Het vertalen van de gevolgen van het Sociaal Plan
 • Het ontwerpen en implementeren van processen op basis van het Sociaal Plan
 • Het begeleiden van medewerkers in het vinden van ander, passend werk
 • Het adviseren van leidinggevenden
 • Het organiseren en uitvoeren van teamsessies
 • Het organiseren en uitvoeren van sollicitatietrainingen

Neem voor meer informatie of een oriënterend gesprek contact op.

Incompany training

Heeft u binnen uw organisatie behoefte aan het verder professionaliseren van uw medewerkers op het gebied van loopbaanoriëntatie en interne mobiliteit? Ik kan u helpen met het ontwerpen, organiseren en uitvoeren van trainingen. Denk hierbij aan:
 • Sollicitatievaardigheden
 • Social Media
 • Netwerkoriëntatie
 • Interne mobiliteitstrajecten
 • Gespreksvaardigheden
 • CV-update
Deze trainingen kunnen zowel in groepsverband als individueel gegeven worden. Maatwerk is hierbij bepalend.

Interim loopbaanadviseur

Bent u op zoek naar extra capaciteit op uw afdeling voor het uitvoeren van loopbaanactiviteiten voor uw medewerkers?
Ik ben hiervoor beschikbaar.

U kunt mij inzetten als:

 • Loopbaanadviseur
 • Mobiliteitsadviseur
 • Incompany trainer
 • Begeleider spoor 1 / spoor 2 re-integratietrajecten
 • LinkedIn trainer
 • Begeleider van teamsessies

Begeleiding naar de arbeidsmarkt spoor 2

Als bedrijf of organisatie ben je gebaat bij een gedegen begeleiding van medewerkers die in een re-integratietraject zitten. Wanneer een medewerker langere tijd ziek is, en er binnen de organisatie geen ander werk beschikbaar is wordt het Spoor 2 traject opgestart. In dit Spoor 2 traject wordt werk buiten de organisatie gezocht.

Ik ben beschikbaar voor het begeleiden van medewerkers in een re-integratietraject, die op zoek moeten naar ander werk. Ik heb uitgebreide ervaring op het gebied van loopbaanbegeleiding, arbeidsmarktbenadering en sollicitatiebegeleiding.

Wat zijn de kwaliteiten en mogelijkheden van de medewerker; wat kan hij en wat wil hij. Waar bevindt zich passend werk op de arbeidsmarkt. Hoe kan de medewerker het beste solliciteren. Al deze thema’s, en nog meer, komen aan de orde in een spoor 2 begeleidingstraject.

Dank dat je de moeite hebt genomen om dit evaluatieformulier in te vullen! De gegevens worden behandeld volgens de privacywetgeving AVG.

Heb je nog aanvullende vragen of opmerkingen neem contact met mij op 06-40361271, of stuur een mail naar michel@gerritsenloopbaanadvies.nl

Michel Gerritsen
Loopbaanadviseur
06-40361271