DI- Versneller

 De DI-Versneller! Wilt u met uw afdeling of organisatie stappen zetten op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid en uw medewerkers goed voorbereiden op de toekomst? 

De duurzame Inzetbaarheidsscan

Bent u benieuwd hoe duurzaam inzetbaar uw afdeling of organisatie is? Wilt u snel inzicht in waar uw eigen organisatie staat op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid?

Samen met de collega’s van LoopbaanNed heb ik een gratis scan ontwikkeld die u helpt om hier gevoel bij te krijgen. Is uw organisatie op de goede weg of is er op korte termijn actie noodzakelijk om uw medewerkers optimaal inzetbaar te maken en te houden?

Maak de gratis Duurzame Inzetbaarheidsscan nu!

Heeft u op basis van de uitkomst van deze scan behoefte aan een vrijblijvend gesprek over Duurzame Inzetbaarheid neem dan contact op.