- Michel Gerritsen -
Maakt werk van uw loopbaan

Duurzaam Inzetbaar Potentieel Profiel (DIPP)

Hier worden vragenlijsten ingevuld en een analyse gemaakt over:                               
 
• Werkfitheid
• Biografische gegevens
• Loopbaangeschiedenis
• Persoonlijkheid
• Employability
 
Dit leidt tot een rapportage waarvan de resultaten met de coach besproken worden en die
gaan leiden tot concrete acties. Deze acties worden gedefinieerd vanuit een MCA-model
Meten – Coachen – Actie.
Principe hiervan is dat eerst gemeten wordt hoe het met bovengenoemde punten staat;
daarna wordt in een gesprek met de coach bepaald met welke punten je concreet aan de
slag gaat en welk actieplan hieraan gekoppeld wordt.
 
Deze analyse is uitermate goed geschikt wanneer je bij jezelf merkt dat je wel graag in
beweging wil komen op het gebied van je loopbaan, maar nog niet precies weet hoe.
Daarnaast kan dit interessant zijn om te onderzoeken of je in de toekomst nog goed in staat
bent om je huidige werkzaamheden uit te voeren, of dat er mogelijk iets moet gebeuren om
in de toekomst fit en vitaal je werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren.
 
Wil je hier meer over weten? Neem contact op!

Dank dat je de moeite hebt genomen om dit evaluatieformulier in te vullen! De gegevens worden behandeld volgens de privacywetgeving AVG.

Heb je nog aanvullende vragen of opmerkingen neem contact met mij op 06-40361271, of stuur een mail naar michel@gerritsenloopbaanadvies.nl

Michel Gerritsen
Loopbaanadviseur
06-40361271